Værdigrundlag

Pædagogik/faglighed i SFO'en

Pædagogikken og fagligheden kommer til at bygge på følgende elementer:

 • SFO'ens virke tager udgangspunkt i at leve op til love og regler gældende for drift af SFO.

 • I vores SFO prioriterer vi - trivsel, glæde, udvikling og leg, gennem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og støtte til aktiviteter igangsat af børnene. 

Det ønsker vi at fremme ved at:

 • bruge naturen aktivt.

 • arbejde med fysisk udfoldelse.

 • give rum til at "kede sig".

 • understøtte brug af fantasi og nysgerrighed.

 • skabe rolige rammer 

Vi vil sikre et højt kommunikationsniveau med børn og forældre vedrørende aktiviteter og dagligdag.
 

Det forstår vi ved Grundtvig/koldsk

Den danske friskole er en del af den fri skoletradition, som - med fælles rod i N. F. S. Grundtvigs og Christen Kolds skoletanker, der blandt andet også omfatter folkehøjskolen og efterskolen.

De Grundtvig-koldske friskoler er en snart 150 år gammel græsrodsbevægelse, hvor Grundtvig og Christen Kold blandt andet gjorde sig følgende tanker:

 • Hjemmet er det centrale i børnenes verden.

 • At ansvar for børnenes opdragelse og udvikling er hjemmets.

 • At eleverne har krav på at opleve glæde ved at lære.

 • At eleverne er virksomme på mange forskellige måder.

 • At der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og interesser.
   

Det overordnede mål for SFO'en på Bakkelandets Friskole er, at skabe et rum hvor børnene kan føle sig hjemme og føle sig trygge.

Hvor kreativitet, venskaber og personligheder kan blomstre.

Vi bestræber os hver dag på at skabe et sted med fokus på nærhed, omsorg og tid – i udfoldelses-rige rammer. Vi spiser SFO mad sammen, og derefter er der forskellige planlagte aktiviteter, som børnene kan melde sig til f.eks. at går i gymnastiksalen, laver stomp, drama, talentshow, masser af boldspil på sportspladsen, Jord til bord, maler og tegner, syer– og meget meget mere.

 

Alt sammen i takt med naturen og årstiderne.

 

Derudover er der visse faste punkter i løbet af året f.eks. cykelkørekort, cykelbane, færdselsregler, cykelvedligehold osv. Kæledyrsdag, SFO Lejr, Lanterne optog til Morten Bisp og Lucia.

Vi tilrettelægger dagene, så den kropslige og mentale udfoldelse har rige muligheder at boltre sig på. Der er ikke kun rummelighed, men også rum til fordybelse, en sofa til det barn, der har behov for at hvile ørene eller læse en bog. Eller har behov for at ligge og kigge ud i luften eller at kede sig.

Vi opfordrer til udvikling, men respekterer det enkelte barns individuelle behov.

De fysiske rammer for SFO-aktiviteterne er ideelle. Vi har grønne sportspladser med omkringliggende skov og buskads til de aktive og hulebyggerne, højbede med små planter, bålplads/hytte, sandkasse og masser af legetøj til både store og små.

Inde i Huset er der plads til fordybelse med kreative, spille spil, lave perler osv.