Værdigrundlag

Friskolen er en Grundtvig/Koldsk inspireret fri grundskole, som har børn fra børnehaveklassen til 9. klasse.

I tilknytning til skolen er også børnehave og skolefritidsordning, drevet under den kommunale puljeordning.

 

Vi rejser os fra asken af Grædstrup Skole, og bygger videre på en masse af de gode elementer, som eksisterer i vores lille lokalt forankrede skole. Kvaliteterne danner grundlag for vores frie og uafhængige skole, som er åben for alle.

I friskolen ønsker vi at skabe rammerne for livsglæde, læring og leg i et fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er vores fælles opgave.

Skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk -  at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skoledag. Vi ønsker at fremme elementer som skaber hele mennesker gennem læring og dannelse.


Pædagogik/faglighed i skolen

Pædagogikken og fagligheden kommer til at bygge følgende elementer:

 • Al undervisning tager udgangspunkt i at leve op til de krav der stilles i ”Folkeskoleloven”, så eleverne sikres de krævede kundskaber i dansk, matematik osv.
   

 • Sikre at eleverne er fagligt klar til at forlade Bakkelandets Friskole efter 7. klasse og begynde på overbygningen.
   

 • Skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk -  at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.
   

 • Klassekvotienter hvor der tilstræbes klassekvotienter med max. 15 elever.
   

 • Vi prioriterer altså både individet og fællesskabet, så det sociale og faglige niveau kan tilpasses holdet og individet.
   

 • Ud over undervisning i de grundlæggende skolefag, tager vi udgangspunkt i temaarbejde, som inddrager skolens øvrige fag.
   

 • Undervisning og temaarbejde vil ske både klasseopdelt og i hold. Det vil indeholde følgende elementer - traditionel klasseundervisning, værksteder, selvstændigt arbejde, fortælling, sang, musik, ekskursioner m.v.
   

 • Vi vil inddrage og skabe traditioner i undervisningen, i forbindelse med dagligdagen, højtider og mærkedage, markering af årstiderne m.m.
   

 • I friskolen ønsker vi at tage udgangspunkt i vores lokale tilhørsforhold gennem samarbejde med lokale foreninger, Grædstrup Kirke, virksomheder og enkeltpersoner.
   

 • Vores arbejde med at åbne vindue til verden kan omfatte samarbejde med andre skoler både herhjemme og i udlandet f.eks. i Norden, samt nationale og internationale organisationer.


Udover den daglige undervisning har vi en årlig lejrtur, hvor hele skolen deltager.

Vi prioriterer et højt informations- og kommunikationsniveau både i relation til de enkelte elever og forældre, men også generelt mellem skole og hjem, skole og lokalsamfund, samt skole og samarbejdspartnere.

Mød en fra Bakkelandet

Mød en elev

Vil du høre om hvordan det er at være elev på Bakkelandets friskole?

Mød en forældre

Stil spørgsmål til en af Bakkelandets forældre

Mød en lærer

Du er velkommen til at skrive til en lærer på Bakkelandets friskole & Børnehus

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 

8740 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

 • Facebook - Hvid Circle
 • Instagram - Hvid Circle
 • YouTube - Hvid Circle