I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem børnehaven, forældre og børn – hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave. Disse rammer søger vi at skabe inderfor tankerne bag de Grundtvig/Koldske kultur, hvor vi bl.a. ser samtalen som væsentlig.

Vi ønsker, at skabe en hverdag hvor børn og forældre kan opleve, at de i trygge rammer kan udfolde sig.

I børnehaven skal børnene mødes med sang, sanselighed, fortælling og fællesskab som støtter deres udvikling, og tilgodeses i deres behov for omsorg, nærvær og tryghed.


Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i fællesskabet.
Samarbejdet mellem vuggestue, børnehave og skole skal sikre børnene den bedst mulige overgang mellem de forskellige trin.

Pædagogikken og fagligheden bygger på følgende elementer:

Børnehavens virke tager udgangspunkt i at leve op til friskoleloven.
I vores børnehave vil vi byde forældre og børn velkomne i trygge rammer med særlig omsorg for det æstetiske. Der fokuseres på det enkelte barn, hvor barnets behov og muligheder både individuelt og på gruppebasis, tilgodeses i fællesskabet.
Vores kontakt med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet børnehave.

Værdigrundlag i børnehaven