Værdigrundlag

I børnegruppen ønsker vi at skabe rammerne for livsmod, leg og læring i et fællesskab mellem vuggestuen, forældre og

børn, hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave. Disse rammer søger vi at skabe inderfor tankerne bag den Grundtvig/Koldske kultur, hvor vi bl.a. ser samtalen som værende væsentlig.

Vi ønsker, at skabe en hverdag hvor børn og forældre kan opleve, at de i trygge rammer kan udfolde sig.

I vuggestuen bliver børnene mødt med sang, tilpasset sansestimuli, fortælling og fællesskab, som understøtter deres udvikling, og tilgodeser det enkelte barns behov for omsorg, nærvær og tryghed.


Vuggestuen skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i fællesskabet.
Samarbejdet mellem vuggestue, børnehave og skole skal sikre børnene den bedst mulige overgang mellem de forskellige trin.

Vuggestuens virke tager udgangspunkt i at leve op til love og regler gældende for drift af private institutioner.


I vores vuggestue vil vi byde forældre og børn velkomne i trygge rammer med særlig omsorg for det æstetiske. Der fokuseres på det enkelte barn, hvor barnets behov og muligheder, både individuelt og på gruppebasis, tilgodeses i fællesskabet.


Vores kontakt med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet vuggestue.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.