Værd at vide

Elevråd

På Bakkelandets Friskole er der et elevråd som består af 2 elever fra hver klasse. Elevrådet har møde med lederen 8 gange om året. Elevrådet har en formand og en referent. Lederen udsender sammen med formanden en dagsorden til elevrådet og til forældre til børn i elevrådet. På møderne drøftes de fysiske rammer men også børnenes trivsel. Normalt er der en klasse runde, hvor rådets deltagere har drøftet emner med klasserne inden mødet.

Forældrebrev

Forældrebreve fra skolelederen og ugebreve fra klasselærere og ansatte i SFO, sendes direkte til forældrene via vores intranet.

Skoleboden

På Bakkelandet tilbyder vi alle elever et sundt og nærende måltid mandag, onsdag og fredag. Vi har på Bakkelandet vores helt egen "madmor" Tove. Der bestilles for 3-4 uger af gangen. I øjeblikket fungerer det ved at I forældre udfylder en seddel som I kan printe via Viggo. Der betales kontant ved bestillingen. Der arbejdes på en digital løsning for bestilling og betaling.

Lejrture.

Alle børn og lærere tager sammen på lejrskole hvert år. Det giver et virkelig godt sammenhold fra de yngste til de ældste.

Lejrskolen er en blanding af at skulle ud at opleve og lære noget nyt, men er også en øvelse i at være væk hjemmefra og vende styrket tilbage. Der er tradition for at være afsted 3-4 dage i det sene forår.

Fødselsdage.

Når man har fødselsdag på friskolen, får man plads i fødselsdags stolen til morgensang, og alle synger for én.
Når man fylder rundt, går alle desuden i skolegården, og fødselaren hejser det store flag, mens alle synger. 

Den sidste fredag i hver måned er det fælles fødselsdag. Det betyder, at fødselarerne fra denne måned alle medbringer kage til et stort fælles kagebord for hele skolen. Det gør vi i stedet for, at der drypvist kommer kage og slik gennem hverdagene.

Børn der har fødselsdag i sommerferien medbringer enten kage til juni eller august.

Traditioner.

Hvert år omkring Mortens aften i november slagter vi gæs og overnatter på skolen. Dagen indeholder en masse praktisk arbejde: Gæssene skal renses og gøres klar til at steges i jordovn; de yngste snitter grøntsager i lange baner til bålsuppe og aftensmad. Andre graver jordovn og slæber sten til; andre igen hugger brænde og holder bålet ved lige. Når mørket sænker sig tidligt, er der livligt af lommelygter omkring skolen.

Udenlandsture og udveksling

7. – 9. klasse på Bakkelandets Friskole er: Spændende skoleår med faglig fordybelse og projektperioder. Den bedste trivsel giver den bedste læring. Helhed og overskuelighed i et ungdomsliv, hvor rejser til hovedstæder i Europa er en del af udskolingen.

Læs mere her om Bakkelandets overbygning

Tandplejen

Bakkelandets Friskole er tilknyttet den kommunale tandpleje på Brædstrup Skole.

Link til tandplejens hjemmeside her. 

Hvilke transportmuligheder er der for at få mit barn i skole.

Skolebus

Bus nr. 624 Se mere her for køreplan

Bus nr. 622 Se mere her for køreplan

Se mere på Midttrafiks hjemmeside her.

Flexbus 

Flexbus kan bruges af alle, hvor den alm. skolebus ikke passer ind.

Flexbus er en del af den kollektive trafik - ligesom almindelige busser. Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider. 

Nogle ruter kører udelukkende som Flexbus. Herudover er der ruter, som har enkelte Flexbus-afgange, de er markeret med et 'T' i køreplanen. Prisen på din Flexbus er den samme som almindelig bustakst. Du får oplyst prisen, når du bestiller. 

En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider i køreplanen. Hvis du alligevel ikke skal benytte din bestilte Flexbus, er det meget vigtigt, at du aflyser din bestilling. På den måde undgår vi, at Flexbussen kører forgæves.

Du bliver hentet 0 - 15 minutter efter det aftalte tidspunkt, som fremgår af køreplanen.

Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn. Der kan være andre med på turen.

Læs midttrafiks folder om flexbus her

Arbejdslørdage

Arbejdslørdage er en fast tradition på Bakkelandet, forældre bidrager til at Bakkelandet fremstår i så god en stand, præsentabelt og at vores bygninger bliver vedligeholdt bedst muligt. På denne måde sikre vi os at alle tager et ansvar for vores sted, vi går til opgaven med et formål, der er med til at sikre vores børn færdes i et behageligt miljø.

Morgensamling

 • Eleverne kommer ind i gymnastiksalen, og der skal være stilhed

 • Når barnet fylder 10 år, hejses flaget i skolegården, og vi synger fødselsdagssang

 • Morgensang

 • Beskeder

 • 7-9 klasse + lærere går fra til 1. lektion

 • Så er der fortælling

 • Afgang klassevis ​​

  • 5. - 6. klasse​

  • 3. - 4. klasse

  • 0. - 2. klasse

Motionsdag​

96 procent af Danmarks folkeskoler deltager i Skolernes Motionsdag. Det gør vi selvfølgelig også på Bakkelandet.

Skolernes Motionsdag er sidste fredag før efterårsferien - altså fredag i uge 41.

Opstart af skoledag

 • Skolen er åben fra 7.45 hvor morgenvagten opholder sig i fællesområdet

 • Elever som møder ind kl. 07.45, kan lægge pude og egen sangbog på plads i salen. Derefter går man til egen klasse.

 • Elever, som møder efter kl. 07.45, går direkte til egen klasse.

 • Skoleklokken ringer kl. 07.55, og alle elever går stille og roligt til morgensamling. Alle med pude og sangbog.

 • Eleverne forholder sig stille efter ankomst i salen.

 • Klokken ringer i alt 3 gange. Efter sidste ring starter morgensamlingen.

 • Efter morgensamling går eleverne klassevis fra. Rækkefølgen er 

  • 5.-6. kl.

  • 3.-4. kl.

  • 0.-1.-2. kl.

  • 0..-4. klasse går med deres lærer forbi garderoben for at tjekke, at der er ryddeligt. Derudover OBS. på at sangbøger m.m. stilles      ordentligt på plads.

Mobilregler

 • Mobiltelefonen afleveres til læreren, når man går til den første time. Mobiltelefonen bliver opbevaret i et aflåst skab.

 • Mobiltelefoner kan på lærerens opfordring anvendes i undervisningen.

 • Bliver en mobiltelefon inddraget af en voksen, skal mobiltelefonen afleveres hos skoleleder. Sker dette flere gange, kontaktes forældre med henblik på at mobiltelefonen bliver hjemme.

Forsikringer

Skolen/daginstitutionen forsikrer ikke dit barn, du er som forældre selv forpligtet til at tegne ulykkesforsikring på dine børn.

Kommer dine børn til skade på legepladsen i børnehaven eller under en fodboldkamp i skolen, er de ikke dækket af Bakkelandets-forsikring.

Tidligere havde kommunerne en fælles ulykkesforsikring for børnene i skoler og daginstitutioner. Men siden 2012 har det ikke været tilladt for folkeskoler og kommunale institutioner at forsikre børnene. Derfor er du som forældre selv ansvarlig for, at dit barn har en børneulykkesforsikring, hvis du vil være sikker på at få erstatning. Bakkelandets følger de kommunale anvisninger.