Indmeldelse & betaling

For at kunne drive en friskole må det fornødne økonomiske grundlag nødvendigvis være tilstede. Dette udgøres af et statstilskud (baseret på antal elever) samt en forældrebetaling. For at opnå statstilskuddet skal egen dækningen (heriblandt forældrebetalingen) udgøre minimum 1/8 af statstilskuddet.

Vi gør opmærksom på, at der ved udmeldelse af friskolen gælder 1 måneds opsigelse til den 31. i en måned. Det betyder, at der skal betales skolepenge 1 måned efter udmeldelsen - også selv om opsigelsesperioden går ind over friskolens betalingsfri måned.

Indmeldelse


Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Beløbet refunderes ikke.

Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang. Er barnet startet i vuggestue, eller børnehave betales, der ikke ved oprykning til skole.

Forældrebetalingen


I Bakkelandets Friskole er det første barn til fuld pris. Barn nr. 2 vil være halv pris og har man mere end to børn i skolen på samme tid, vil de være gratis. Man er forpligtet til at tilmelde sig PBS. Hvis man undlader dette kommer der et gebyr på pr gang på 35.- kr. 

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juni mdr. er betalingsfri.

Udmeldelse


På Bakkelandets Friskole har vi skriftlig indmeldelse. Derfor er det også naturligt med en skriftlig udmeldelse.

En udmeldelse kan ske når som helst efter eget ønske, dog anbefaler vi at udmeldelse sker efter et undervisningsforløb. Det kan f.eks. være op til ferier.

En udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Dvs. der opkræves 1 måneds skolepenge efter en skriftlig udmeldelse.

Der er ingen fortrykt blanket til formålet.

En rettesnor kan være følgende: (Elevens navn, klasse + cpr.nr)  udmeldes hermed med virkning fra 01.01.07, idet familien flytter til Grønland…..(eller lign.) Forældre underskrift…….Dato: 30.11.06

Der betales skolepenge til og med 31.12.06, da varslingen er sket med 1 måned.
 

Morgen SFO opkrævning


Skolepengene opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Har man kun brug for SFO om morgenen, koster det 400 kr. om måneden. 

Madordning


SFO-madordning betales separat og udgør kr. 400,- om måneden. Opkrævningen følger opkrævning for skolepenge.

Klippekort


Det er muligt at købe klippekort til brug i SFO, hvis man kun lejlighedsvis har behov forpasning, eller ønsker at deltage i særlige arrangementer. Pris 1800 kr., hvilket er inkl. madordning.

Søskenderabat


Der er mulighed for søskenderabat ved børn i skole og SFO. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2018/19 til nedbringelse af betaling af skolepenge samt SFO. 

Fordelingssekretariatet har hvert år mulighed for at tildele et mindre beløb til nedbringelse af betalingen for skole og SFO.

Der er beløbsgrænser for hvornår det overhovedet er muligt at komme i betragtning til at modtage et tilskud. Du kan få oplyst disse ved henvendelse til kontoret.

Der er tale om et beløb som fordelingssekretariatet tildeler efter forældrenes økonomiske forhold. Der er ikke tale om fripladser, men om et tilskud til betalingen.

Ønsker du at ansøge om tilskud til nedbringelse af betalingen, skal du henvende dig til kontoret, hvor der så kan udfyldes ansøgningsblanket. Ansøgningen skal være udfyldt og afleveret på skolens kontor senest 1 måned efter skolestart i august.

Vi modtager besked fra fordelingssekretariatet, hvem der har fået tildelt et beløb, og hvor meget der er tildelt, omkring 1. januar. Hvis du får tildelt et beløb til nedbringelse af betalingen, vil det blive indregnet i de resterende rater for resten af skoleåret.

Du er meget velkommen til at kontakte kontoret for øvrige oplysninger omkring ansøgning om friplads.

Vil du høre mere så udfyld ventelisten