Indmeldelse

Bakkelandets Børnehave er et tilbud for alle. Kontakt os for en opstartende dialog, så kan vi aftale nærmere i forhold til en rundvisning, besøgsdage mm. Afdelingsleder Charlotte Grønborg kontaktes på tlf. 75753889.

 

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Beløbet refunderes ikke.

Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang.

Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til skole.

Priser

I Bakkelandets børnehave er det første barn til fuld pris og pladsen koster kr. 2306.- inkl.. mad.

Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juli mdr. er betalingsfri.

Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Deltidsplads

Jf. kommunale retningslinjer, har forældre i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption ret til en deltidsplads.
En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter der er ret til fravær.
Forældre som genoptager arbejdet delvist, har ret til en deltidsplads, men kun hvis de som minimum afholder fravær svarende til 40 % af arbejdstiden dvs. 15 timer om ugen for en fuldtidsansat.

Deltidspladser på 30 timer lægges fast i følgende mønster:

  • Kl. 08.00-14.00 alle dage, mandag-fredag.

  • Timer der ikke har været brugt, kan ikke gemmes og bruges senere.

  • Komme-og gå tider indgår i tilbuddet. Dvs. man bringer kl. 08.00 og er klar til afgang kl. 14.00.

  • Såfremt pasningstiden overskrides, medfører det i første omgang en samtale med forældrene. Såfremt pasningstiden flere gange overskrides, medfører det i anden omgang en samtale med forældrene, hvor vigtigheden af at overholde pasningstiden skærpes.

       Såfremt pasningstiden efter de to forudgående samtaler stadig overskrides, bliver ledelsen på Bakkelandet i en dialog med   
       forældrene enige om, på hvilke vilkår samarbejdet skal fortsætte.

Der er mulighed for deltidsplads. En deltidsplads består af 30 timer pr. uge og timerne skal fordeles på 5 dage. 

En deltidsplads på 30 timer koster 1817,- inkl. mad

Søskenderabat

Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Ønskes yderligere oplysninger kontaktes bopæls kommunen.

Indmeldelse og Priser i børnehave

Vil du høre mere så udfyld ventelisten  

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 8740

 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

  • Facebook - Hvid Circle
  • Instagram - Hvid Circle
  • YouTube - Hvid Circle