Hvordan tilmelder jeg mit barn

Bakkelandets Vuggestue og Børnehave er et tilbud for alle. Kontakt os for en opstartende dialog, så kan vi aftale nærmere i forhold til en rundvisning, besøgsdage mm. afdelingsleder Charlotte Grønborg kontaktes på tlf. 75753884.

Hvad koster en vuggestueplads på Bakkelandet

I Bakkelandets vuggestue er det første barn til fuld pris og pladsen koster kr. 3359.- incl. mad. Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 måneder, hvor juli måned er betalings fri.

Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Deltidsplads er på 30 timer koster 2463,- inkl. madordning.

Jf. kommunale retningslinjer, har forældre i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption ret til en deltidsplads.
En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter der er ret til fravær.
Forældre som genoptager arbejdet delvist, har ret til en deltidsplads, men kun hvis de som minimum afholder fravær svarende til 40 % af arbejdstiden dvs. 15 timer om ugen for en fuldtidsansat.

Deltidspladser på 30 timer lægges fast i følgende mønster:
• Kl. 08.00-14.00 alle dage, mandag-fredag.
• Timer der ikke har været brugt, kan ikke gemmes og bruges senere.
• Komme -og gå tider indgår i tilbuddet. Dvs. man bringer kl. 08.00 og er klar til afgang kl. 14.00.
• Såfremt pasningstiden overskrides, medfører det i første omgang en samtale med forældrene. Såfremt pasningstiden flere gange overskrides, medfører det i anden omgang en samtale med forældrene, hvor vigtigheden af at overholde pasningstiden skærpes.
Såfremt pasningstiden efter de to forudgående samtaler stadig overskrides, bliver ledelsen på Bakkelandet i en dialog med forældrene enige om, på hvilke vilkår samarbejdet skal fortsætte.

Søskenderabat

Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Ønskes yderligere oplysninger kontaktes bopæls kommunen.

Udfyld venteliste formularen - og du bliver derefter ringet op.


Ved indmeldelse betales et indmeldelse gebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse.

Beløbet refunderes ikke.

Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang.

Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

Venteliste til Bakkelandet
Vælg en mulighed

Mød en fra Bakkelandet

Mød en elev

Vil du høre om hvordan det er at være elev på Bakkelandets friskole?

Mød en forældre

Stil spørgsmål til en af Bakkelandets forældre

Mød en lærer

Du er velkommen til at skrive til en lærer på Bakkelandets friskole & Børnehus

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 

8740 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

  • Facebook - Hvid Circle
  • Instagram - Hvid Circle
  • YouTube - Hvid Circle