Hvordan tilmelder jeg mit barn

Bakkelandets Vuggestue og Børnehave er et tilbud for alle. Kontakt os for en opstartende dialog, så kan vi aftale nærmere i forhold til en rundvisning, besøgsdage mm. afdelingsleder Charlotte Grønborg kontaktes på tlf. 75753884 eller 25998793

Hvad koster en vuggestueplads på Bakkelandet

I Bakkelandets vuggestue er det første barn til fuld pris og pladsen koster kr. 3359.- incl. mad. Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 måneder, hvor juli måned er betalings fri.

Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Søskenderabat

Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Ønskes yderligere oplysninger kontaktes bopæls kommunen.

Udfyld venteliste formularen - og du bliver derefter ringet op.


Ved indmeldelse betales et indmeldelse gebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse.

Beløbet refunderes ikke.

Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang.

Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

Ønsker du ikke længere dit barn på Bakkelandet

Du skal huske at melde dit barn ud med 1 måneds varsel - enten til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden. 

Eksempel

Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 1. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 30. januar.

Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 15. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 15. februar.