Personale i skolen

Lærer: Mette Agnes Lysdahl

Mette Agnes ER indskolingen og Bakketroldenes leder. Hun står for 0. – 2. klasse i vores fælles indskoling, hvor Bakketroldene bor. Når man i børnehaven skal i skole, skal man op og være Bakketrold sammen med sine kammerater og her står Mette Agnes og venter på dem. I skoleåret 2021/2022 skal Mette Agnes også have engelsk i 3./4. klasse. Mette Agnes er med på alle vores fordybelsesdage og står sammen med bl.a. Bo for vores store skuespil i foråret 2022.

Lærer: Anders Hollen Nielsen

Anders er skolens tysklærer. Anders har tysk i udskolingen, hvor han også har historie, samfundsfag og kristendom. Anders er med på alle vores fordybelsesdage og er meget med, når der undervises i sprog og naturfag.

Lærer: Christina A Overgaard

Christina er mellemgruppens faste lærer og i år sammen med Karen. Christina er klasselærer i 5./6. klasse og har de fleste timer i klassen. Christina er vores læsevejleder og har flere ugentlige timer til at hjælpe og støtte børn med læse- og skrivevanskeligheder. Christina har fået sit eget kontor ovenpå, hvor der også er støtteundervisning. Karen og Christina laver sammen danskforløb med deres klasser, hvilket bliver rigtig spændende. Christina er med på alle vores fordybelsesonsdage og kommer til at sætte sit præg på det kreative element.

Lærer: Bo Bjerregaard

Bo er vores spasmager. Han kan noget. Bo er fantastisk og børnene elsker ham. Bo er uddannet pædagog og står sammen med Marie for vores SFO – Bakkehuset. Bo kommer til at have musik og teater faste ugedage i Bakkehuset. Bo er også musikuddannet og har sit helt eget band, hvor han tager ud og spiller. Bo mener, at vi skal have et lærerband, så lad os se, hvad det bliver til. Bo skal varetage al musikundervisning til og med 6. klasse. Hver tirsdag får Bo og Christina besøg af børnehaven til to musiktimer i 5./6. klasse. Her skal de første bånd knyttes mellem børnehavebørnene og skolebørnene. Mon ikke børnene i børnehaven kommer til at glæde sig til hver tirsdag?

Lærer: Vivi Kirkegaard

Vivi er indskolingslærer, men er desværre pt. sygemeldt i længere tid. Vi sender de bedste tanker til Vivi.

Heidi_Jørgensen.jpg

Lærer: Heidi Jørgensen

Heidi er Bakkelandets leder. Heidi har været på Bakkelandet i mange år, men er for nyligt ansat som vuggestuens, børnehavens og skolens øverste leder. Heidi er uddannet lærer og skal sammen med Anders stå for tyskundervisningen i 2021/2022. Heidi skal have 5./6. klasse til tysk og være støtte i udskolingens tysktimer.

Lærer: Peter Brandt Andersen

Peter er nyuddannet matematiklærer og står for matematikken i 3. – 9. klasse. Peter er meget didikeret til matematikken og elsker at bruge uderummet og tænke ud af boksen. Peter skal også sammen med Anders stå for naturfagsundervisningen i udskolingen. Peter har også musik og vil også bidrage til det musiske og kreative på skolen de kommende år.

Lærer: Karen Arum Bjarnov  Nesheim

Karen er en af mellemgruppens lærere, primært sammen med Christina. Karen er klasselærer for 3./4. klasse og skal også sammen med Mette Agnes hjælpe med Bakketroldene. Karen har desuden musik som linjefag og skal stå for morgensangen hver morgen sammen med Christian. De fleste af Karens timer ligger i 3./4. klasse og hun er med på alle fordybelsesonsdage, hvor hun har en vigtig rolle i alt kreativt og musisk. Karen og Christian skal have 7./8. klasse til musik, som er valgfag.

Lærer: Marie Bach Knudsen

Marie er vores faste klippe i SFO sammen med Bo. Marie har været at finde i vores SFO i mange år, men nu er der også kommet nyt blod til. Marie står for bevægelse i Bakkehuset og tager ugentligt børnene med i salen for at brænde krudt af. Marie og Bo er de voksne, som børnene kommer til at møde i Bakkehuset og de har begge timer i skolen, så børnene kender dem. Marie er også idrætslærer og har alle idrætstimer på skolen i 2021/2022.

Lærer: Christian Overgaard

Christian ER udskolingen. Christian har ført til eksamen et utal af gange og her kan man føle sig helt tryg. Christian er klasselærer for 7. – 9. klasse og har dem til engelsk og dansk. Christian spiller også musik og skal sammen med Karen skyde dagene i gang på Bakkelandet med morgensangen. Christian er med på alle vores fordybelsesonsdage og kommer helt sikkert også til at have en finger med i spillet, når musikken og kreativiteten kommer på skemaet. Christian og Karen skal have 7./8. klasse til musik, som er valgfag.

Personale i skolen

Administration

Profil-billede-på-vej.png

Eva Lindhardt Gaarsdahl

Bogholder/sekretær 

Email: HN@Bakkelandets-friskole.dk

Eva er vores skolesekretær. Eva ordner løn, bogfører, passer telefonen og tager sig af alverdens opgaver, som lander på hendes bord. 

ki.jpg

Kristina Iversen

Kristina sidder på vores kontor og hun er vores marketingkoordinator. Kristina har styr på alle sociale medier og arbejder på at få digitaliseret store dele af vores administration. Kristina hjælper også Eva med andet kontorarbejde.

Service

Ulla Jacobsen.jpg

Ulla Jacobsen

Rengøring

Ulla gør rent i vuggestuen, børnehaven og på skolen. Ulla har været på skolen i mange år og er altid at finde først på aftenen et sted på matriklen, hvor hun med musik i ørerne suser rundt og gør rent i alle afdelinger.

Jan.jpg

Jan Bergstrøm

Servicemedarbejder

Jan er vores altmuligmand. Jan fejer, rydder op og gør lidt rent på skolen. Jan laver alt forfaldent arbejde og han har været på skolen i et årti. Jan og Uwe arbejder også på større opgaver sammen.

Uwe.jpg

Uwe Burgwald

Pedel

Uwe er vores helt store ”gør – det – selv” mand. Uwe er ferm med værktøj og sætter vægge op, river vægge ned, laver nye rum - ja, reparerer alt, hvad repareres skal. Giv Uwe en opgave og kort efter er den fuldført til UG.

Nærvær
Nærvær
Traditioner
Traditioner
udeliv
udeliv
natur
natur
Kreativitet
Kreativitet
Fællesskab
Fællesskab
Dansk
Dansk
Relationer
Relationer
Venskab
Venskab