Pædagogisk læreplan & Tilsyn

Pædagogiske værdier.

 

I Bakkelandets børnehave skal de fire værdier; Glæde i fællesskabet, anerkendelse, læring og trivsel – være kendetegnende og bærende for vores daglige pædagogiske praksis og samvær med børnene.

 

Dette implementerer vi i praksis ved.

 • at have en anerkendende tilgang til det enkelte barn og dets forældre samt være anerkendende i forhold til kolleger ind i vores pædagogiske praksis.

 • at arbejde relationsorienteret.

 • at være nærværende, lyttende, forstående og omsorgsfuld.

 • at vise tillid, stille krav og give lov.

 • at være tydelige voksne, der sætter ord på følelser, initiativer og handlinger.

 • at lægge vægt på positive oplevelser med det enkelte barn og fokusere på den enkeltes styrkesider og ressourcer.

 • at italesætte overfor det enkelte barn, at det bliver set, hørt og respekteret.

 • at reflektere over nye opdagelser og lære noget hver dag.

 • at tilskynde og motivere den naturlige lyst til at lære.

 • at samarbejdet mellem forældre og børnehave skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept.

 • at have et bredt informationsniveau omkring livet i børnehaven, pædagogiske tiltag og børnenes dagligdag.

 • at skabe mulighed for barnet til at spejle sig og udvikle sig i større eller mindre fællesskaber. Vi arbejder for at inkludere forskelligheder og på den måde fremme samarbejdsevner og trivsel hos det enkelte barn.

 • at inddrage børnenes perspektiver i dagligdagen.

Pædagogiske læreplaner.

 

I Bakkelandets Børnehave arbejder begge afdelinger målrettet omkring læreplanernes seks temaer med fokus på læringsmål formuleret ud fra følgende overskrifter:

1. Alsidig personlig udvikling/ Samling, fortælling og traditioner.

2. Fællesskab.

3. Sproglig opmærksomhed.

4. Bevægelse.

5. Naturen og udeleg.

6. Kreative aktiviteter.

 

Valnødden og Børnenes Spor arbejder med pædagogiske læreplaner ud fra individuelle læringsmål.

Mød en fra Bakkelandet

Mød en elev

Vil du høre om hvordan det er at være elev på Bakkelandets friskole?

Mød en forældre

Stil spørgsmål til en af Bakkelandets forældre

Mød en lærer

Du er velkommen til at skrive til en lærer på Bakkelandets friskole & Børnehus

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 

8740 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

 • Facebook - Hvid Circle
 • Instagram - Hvid Circle
 • YouTube - Hvid Circle