Pædagogisk læreplan og tilsyn

Her i Bakkelandets vuggestue arbejder vi seriøst og målrettet med de pædagogiske læreplaner, som indeholder vores mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig. 

Vores virke tager først og fremmest udgangspunkt i at leve op til love og regler, gældende for drift af private institutioner.

Men vi ønsker at tilbyde mere end det!

Her byder vi forældre og børn velkomne i trygge rammer, hvor der fokuseres på det enkelte barn, og på barnets behov og muligheder. Her tages der både hensyn til, at individet og gruppen tilgodeses i fællesskabet.

Kontakten med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet vuggestue.

Vuggestuen tilbyder pædagogisk, faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude-liv og udfordringer.

 

Alle sammen nøgleord, der indgår i den måde, vi arbejder med de styrkede læreplanerne på, her hos os. 

De styrkede læreplanerne behandler følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling

  • Sociale kompetencer

  • Sproglig udvikling

  • Krop og bevægelse

  • Naturen og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer implementeret i hverdagslivet, i legen og i pædagogisk tilrettelagte forløb.

EVALUERING AF TIDLIGERE LÆREPLAN


Evaluering af læreplaner.
I Bakkelandets børnehave og vuggestue har vi valgt at evaluere vores tidligere læreplan i forbindelse med udarbejdelsen af den nye styrkede læreplan.
Helt konkret gøres det ved, at vi ved udarbejdelsen af hvert læreplanstema i den nye styrkede læreplan, gennemlæser det tidligere materiale med henblik på at evaluere på, om der er overensstemmelse mellem indholdet og det, som vi i praksis gør i vores hverdag: Lever vi op til det vi skriver i lærerplanen? Er der ting vi gør anderledes end det står skrevet? osv. Det der stadig er relevant fra den tidligere læreplan, er tilpasset den nye styrkede læreplan, således vi til stadighed gør brug af de gode erfaringer, der tidligere har vist sig at være succesfulde. De forhold der tidligere har haft en god effekt, er justeret og tilpasset, således de passer præcist ind i forhold til Bakkelandets værdier, hverdag, visioner og børneliv.
På Bakkelandet er læreplanerne også en del af bestyrelsens årlige arbejde. Det er således et bestyrelsesønske, at læreplanerne dels bliver gennemgået på bestyrelsesmøder, og dels bliver både evalueret og præciseret på en sådan måde, at læreplanerne til enhver tid er et dynamisk arbejdsredskab, som bruges til at sikre en forsat høj faglighed og kvalitet i vores vuggestue og børnehaver.

Evalueringen er foretaget ved udløbet af læreplanen for 2018-2020