Værd at vide

Bakkelandets Vuggestue er normeret til 21 børn i alderen 0-3 år.

Bakkelandets Vuggestue lægger sig op af den Grundtvig/Koldske begrebsverden med fokus på dialog, fortælling, nærvær, plads til forskellighed og ikke mindst et forpligtende fællesskab, hvor vi alle, store som små, har en værdi i dette fællesskab. 

På Bakkelandet vægtes børnenes sociale trivsel som noget af det allervigtigste. Social trivsel er for alle børn forbundet med at være elsket, tryg, anerkendt og føle, at man er noget værd – både i de andres og i egne øjne. Derfor er venner og venskaber altafgørende helt fra vuggestuealderen. Men også forholdet til de voksne er vigtige. De voksne på Bakkelandet er opmærksomme på, at se det enkelte barn som det unikke individ det er, at være anerkende og guidende. Den gode relation er det fundament, som børnene udvikler sig i, i takt med det bliver ældre og tør begive sig ud i nye, ukendte og spændende tiltag.

I vuggestuen har vi et stort fokus på at arbejde med børns selvhjulpenhed igennem vuggestuens hverdagspædagogik. Selvhjulpenhed er ikke målet i sig selv, men et middel til at skabe et større selvværd for barnet og for at fremme barnets udvikling og læring. Børnene lærer at samarbejde, de opnår en større kropsbevidsthed, sprog og begreber udvikles, de lærer at koncentrere og fordybe sig og ikke mindst vokser de små menneskers selvtillid og selvværd i takt med, at børnene mestrer flere og flere ting.

Året rundt arbejdes med forskellige temaer, alle som tilrettelægges ud fra den nuværende børnegruppe. Hvert år fordyber vi os i vores traditionstemaer, som bl.a. Morten Bisp, Lanternefesten, jul osv. Gengangere som fx ”fortælling” og ”plant et frø” præger vores formiddagsaktiviteter, hvor vi fordyber os i et af ovenstående temaer.

Vuggestuen er præget af den samme dagstruktur, som er medskabende til at skabe tryghed og forudsigelighed for vores vuggestuebørn. Samlingen holder vi særligt af. Børnene samles og vi starter med den samme sang hver morgen. Børnene skal ikke være særlig gamle forend de lystigt klapper med på lårene og deltager aktivt i dette fællesskab. Samlingen har forskelligt indhold, alt afhængig af vores igangværende tema, nye sange bliver lært og dejlige historier bliver fortalt.

Måltidet på Bakkelandet er noget ganske særligt. Hos os handler det ikke kun om at få stillet sulten, men at børnene oplever måltidet som en særlig stund med hygge og nærvær. Lyset bliver tændt, der bliver sunget inden vi fornøjer os med hjemmelavet mad tilberedt i vores eget køkken. Bakkelandet har sølvmærket i økologi, hvilket betyder at der ikke alene er fokus på varieret kost lavet fra bunden, men ligeledes fokus på økologi og danske råvarer. I vuggestuen er alle måltider inkluderet.