Lidt om os

Bakkelandet rummer vuggestue, børnehave og grundskole fra 0. - 9. klasse.

 

Delene til trods er Bakkelandets som helhed en overskuelig størrelse for både børn og voksne, hvor vi løbende arbejder på at skabe en rød tråd.

For hele enheden Bakkelandets er målet at skabe trygge rammer og et stimulerende miljø, hvor børnene trives, lærer og udvikler sig. Bakkelandets er en mange facetteret organisation, der i en meget forenklet fremstilling kan defineres ved sit virke inden for to hovedområder:

Område 1.    Det faglige, undervisningen, lærings- og udviklingsområderne mm. er det, som er kernen i skole, SFO, vuggestue og  børnehave.

Område 2.    Alt det, der gør os til en grundtvig-koldsk friskole: Det er det forpligtende fællesskab, holdnings- og dannelseselementerne, arrangementerne, det demokratiske sindelag, morgensamling, etc.

Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældre initiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt.

 

Friskolerne er dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne »skal stå mål med undervisningen i folkeskolen«.

I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spiller en stor rolle som inspiratorer.

I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige religiøse, livs- og værdigrundlag: grundtvig/koldske friskoler, Rudolf Steiner skoler, muslimske friskoler, Run Hubbard skoler, adventist skoler, skoler med særligt pædagogisk grundsyn og mange flere. Skolerne afgør frit, hvilke elever, de vil optage på skolerne


På Bakkelandets er vi inspireret af de Grundtvig – Koldske skoletanker.
Hermed følger der nogle generelle oplysninger om en friskole og hvordan friskolen er organiseret

En friskole er en anden type skole end folkeskolen, men skal til enhver tid stå mål med folkeskolen.
De væsentligste områder hvor friskolen adskiller sig fra folkeskolen er, dels skolens organisation, dels mulighederne for planlægningen af undervisningen.

En friskole består af en forældrekreds og en skolekreds.


Forældrekredsen er dem, der har elever på skolen. Skolekredsen er baggrund for skolens virke og består af, dels forældrene til eleverne, dels af personer der føler sig knyttet til skolen og som er villige til at deltage i skolen økonomiske opretholdelse.

En friskole er en selvejende institution, hvor generalforsamlingen er den øverste myndighed.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og skal primært bestå af medlemmerne fra forældrekredsen. Bestyrelsen indstiller en skoleleder til godkendelse på generalforsamlingen. Skoleleder og bestyrelsen ansætter skolens øvrige personale.

Hvor skal dit barn starte i skole efter sommerferien?
På Bakkelandets Friskole vægter vi den gode skolestart.
Vi har ledige pladser på flere klassetrin til skolestart i 2021. Så kontakt os for at høre om mulighederne.
Ønsker du at vide mere om stedet og om optagelse på stedet, kan du rette henvendelse direkte HER

Bakkelandets Vuggestue er normeret til 21 børn i alderen 0-3 år.

Bakkelandets Vuggestue lægger sig op af den Grundtvig/Koldske begrebsverden med fokus på dialog, fortælling, nærvær, plads til forskellighed og ikke mindst et forpligtende fællesskab, hvor vi alle, store som små, har en værdi i dette fællesskab.

Læs mere om Bakkelandets vuggestue klik her

Bakkelandets Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år.

Bakkelandets Børnehave lægger sig op af den Grundtvig/Koldske begrebsverden med fokus på dialog, fortælling, nærvær, plads til forskellighed og ikke mindst et forpligtende fællesskab, hvor vi alle, store som små, har en værdi i dette fællesskab.  

I Børnehaven skabes kreative læringsrum, hvor kun fantasien sætter grænser. Hos markmusene vægtes et stort fokus på børnenes sproglige udvikling, både i form af fortællingen, dialogisk læsning, Hit-med lyden, rim-remser og ikke mindst sang og musik.

Læs mere om Bakkelandets børnehave klik her

_MG_1035
_MG_0934
_MG_0829
_MG_1078
_MG_1106
_MG_1072