Bakkelandets friskole

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skoledag. Vores mål er at skabe hele mennesker gennem læring, leg og udvikling.

Vi vil fremme og støtte elevernes nysgerrighed, kreativitet, initiativ og spontanitet. Vi vil styrke deres evne til dialog i trygge og nære rammer, hvor fællesskab, ansvar og indflydelse prioriteres højt.  

Det er afgørende, at hoved, hånd og ånd danner læreprocessens treenighed, ligesom de andre vitale styrker er livsmod og selvværd. Uden mod på livet kan man hverken leve eller lære. Derfor tilstræber vi at styrke hvert eneste barns selvværd ved at lære det at lytte til og stole på sig selv. Et godt selvværd betyder, at man kan lære alt, og at man har nemmere ved at indgå i fællesskabet - ikke kun på skolen, men også i andre og fremtidige fællesskaber. I den forbindelse er lærernes vigtigste opgave at trække hver enkelt barns ressourcer og kvaliteter frem, belyse dem og sætte dem i nye sammenhænge. Vi skaber rammerne for skabende mennesker, der bliver bevidste om deres egne evner og kvaliteter.  

I den tematiske undervisning oplever barnet en helhed. Derfor arbejdes der hvert skoleår ud fra tre overordnede temaer, som tager deres afsæt i det naturvidenskabelige, det æstetiske og det humanistiske aspekt. I løbet af børneskolen opbygges derved et internationalt rettet udsyn med en solid baggrund i den jyske muld. En ugentligt dag afsætter vi til fordybelse for alle klasser. Denne ugentlige dag er alle lærere fælles om at forberede for alle elever på skolen. På dagen dyrkes fællesskabet og fagligheden med bl.a. ovennævnte temaer, samt fagdage, hvor både dansk, matematik, historie, idræt, musik og andre fag kommer i spil. 

Lærere og personale på Bakkelandets Friskole er i konstant udvikling med fokus på hvordan eleverne udvikler sig, fagligt som socialt. En lille skole betyder at vi hurtigt kan omstille os, når de gode ideer opstår, og det kræver at vi alle er oppe på dupperne. Vores motivation som lærere er at give børnene indhold i hverdagen, og at give dem kundskaber, som de får brug for resten af livet. Som friskolelærer giver man meget af sig selv – man lægger sit hjerte på skolen, og hver enkelt elev får en helt speciel betydning i fællesskabet. 

Bakkelandets Friskole er familiernes sted, hvor samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt. Vi arbejder sammen med det fælles formål at skabe en tryg, udviklende og spændende barndom for vores børn. Det er nok kendetegnet for alle forældrene her, at alle er lige, alle bidrager med noget på hver deres egen måde, alle er en del af fællesskabet. 

Bakkelandets Friskole har trygge børn, der er glade for at komme i skole hver eneste dag. Nye børn integreres hurtigt og kærligt ind i fællesskabet, enten direkte fra vores børnehave eller Bakkelandets Vuggestue, eller udefra. Vuggestuen og børnehaven ligger på skolens grund og der er nøjagtig 179 barneskridt derned. Børnehaven og vuggestuen drives i samme ånd som skolen, ligesom der er et stort fællesskab blandt skole og børnehave, lærere og pædagoger. Pædagogerne i børnehaven er veluddannede med samme visioner og tanker om det at skabe trygge og skabende rammer for børnene.