Bakkelandets friskole

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skoledag. Vores mål er at skabe hele mennesker gennem læring, leg og udvikling. 

Vi vil fremme og støtte elevernes nysgerrighed, kreativitet, initiativ og spontanitet. Vi vil styrke deres evne til dialog i trygge og nære rammer, hvor fællesskab, ansvar og indflydelse prioriteres højt.  

Det er afgørende, at hoved, hånd og ånd danner læreprocessens treenighed, ligesom de andre vitale styrker er livsmod og selvværd. Uden mod på livet kan man hverken leve eller lære. Derfor tilstræber vi at styrke hvert eneste barns selvværd ved at lære det at lytte til og stole på sig selv. Et godt selvværd betyder, at man kan lære alt, og at man har nemmere ved at indgå i fællesskabet - ikke kun på skolen, men også i andre og fremtidige fællesskaber. I den forbindelse er lærernes vigtigste opgave at trække hver enkelt barns ressourcer og kvaliteter frem, belyse dem og sætte dem i nye sammenhænge. Vi skaber rammerne for skabende mennesker, der bliver bevidste om deres egne evne og kvaliteter.  

I den tematiske undervisning oplever barnet en helhed. Derfor arbejdes der hvert skoleår ud fra tre overordnede temaer, som tager deres afsæt i det naturvidenskabelige, det æstetiske og det historiske aspekt. I løbet af børneskolen opbygges derved et internationalt rettet udsyn med en solid baggrund i den jyske muld. 

Lærere og personale på Bakkelandets Friskole er i konstant udvikling med fokus på hvordan eleverne udvikler sig, fagligt som socialt. En lille skole betyder at vi hurtigt kan omstille os, når de gode ideer opstår, og det kræver at vi alle er oppe på dupperne. Vores motivation som lærere er at give børnene indhold i hverdagen, og at give dem kundskaber, som de får brug for resten af livet. Som friskolelærer giver man meget af sig selv – man lægger sit hjerte på skolen, og hver enkelt elev får en helt speciel betydning i fællesskabet. Det mærkes så tydeligt, når der er én der er syg – her er ingen uundværlige. 

  

Rent fagligt er friskolen fuldt ud på højde med andre skoler, men med det ekstra plus at det barn, der kommer herfra er et stærkt funderet barn, der er bevidst om sig selv og sin rolle her i livet. Lærerne her er højt uddannede, stærkt fagligt bevidste og er dybt engagerede i læringsprocessen og de psykologiske aspekter af læring, fællesskab og det enkelte individ. 

Bakkelandets Friskole er familiernes sted, hvor samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt. Vi arbejder sammen med det fælles formål at skabe en tryg, udviklende og spændende barndom for vores børn. Og det er nok kendetegnet for alle forældrene her, at alle er lige, alle bidrager med noget på hver deres egen måde, alle er en del af fællesskabet. Det er en familieskole med hjertet på rette plads.

Bakkelandets Friskole har trygge børn, der er glade for at komme i skole hver eneste dag. Nye børn sluses hurtigt og kærligt ind i fællesskabet, enten direkte fra vores børnehave eller Bakkelandets Vuggestue, eller udefra. Vuggestuen og den ene børnehaveafdeling ligger på skolens grund og der er nøjagtig 179 barneskridt derned. Børnehaven og vuggestuen drives i samme ånd som skolen, ligesom der er et stort fællesskab blandt skole og børnehave, lærere og pædagoger. Pædagogerne i børnehaven er veluddannede med samme visioner og tanker om det at skabe trygge og skabende rammer for børnene.

Mød en fra Bakkelandet

Mød en elev

Vil du høre om hvordan det er at være elev på Bakkelandets friskole?

Mød en forældre

Stil spørgsmål til en af Bakkelandets forældre

Mød en lærer

Du er velkommen til at skrive til en lærer på Bakkelandets friskole & Børnehus

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 8740

 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

  • Facebook - Hvid Circle
  • Instagram - Hvid Circle
  • YouTube - Hvid Circle