Overgangen fra børnehave til skole er forbundet med store udfordringer for hvert barn.

Måden vi vælger at løse denne opgave på, kan have stor betydning for barnets videre udvikling. Derfor er det særligt vigtigt,

at vi giver barnet en bro at gå på.

En bro fra den ene arena til den anden.

Formålet med en tidlig stepvis skolestart er, at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens kultur og rytme, de fysiske rammer samt de voksne, der er omkring barnet i skolen.

Skolemodenhed.

 

Hvad er vigtigt for en god skolestart:

  • At sikre, at børnene oplever at høre til, at de respekteres og anerkendes.

  • At børnene oplever tryghed og tillid i relationer til voksne såvel som børn i et miljø fri for mobning og drillerier, hvor ingen holdes udenfor.

  • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i det sociale fællesskab.

  • At børnene evner at samarbejde med andre og kan deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.

Førskolegruppen