Forældresamarbejde

Samarbejds- og kommunikationsgrundlag for Bakkelandets Friskole

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at børn får en god skolegang. Vigtigt er også forældrenes opbakning i forhold til skolens undervisning og dagligdag. En opbakning, der er med til at skabe gode rammer for læring og gør skoledagen endnu bedre for alle parter. Et sådant samarbejde sker bedst i åben dialog og med gensidige tydelige forventninger.

 

Bakkelandets Friskole forventer, at forældre medvirker til, at børnene:

 • Møder udhvilede og har spist morgenmad

 • Møder til tiden

 • Medbringer materialer, bøger, opdateret penalhus og idrætstøj

 • Har en sund og nærende madpakke med, samt drikkedunk med vand

 • Møder forberedt og har lavet lektier

 • Passer på Bakkelandets inventar og materialer

 • Har en god opførsel over for både kammerater og de voksne på stedet

 

Desuden forventer Bakkelandets Friskole, at forældrene:

 • Deltager i møder, skole/hjem samtaler og arrangementer på skolen

 • Respekterer skolen som en arbejdsplads for både børn, lærere, pædagoger, ledelse og øvrigt personale

 • Bakker op om skolens værdier og regler, og tager ansvar for, at elevernes skolearbejde prioriteres forud for fritidsjob og fritidsaktiviteter

 • Bakker barnet op i at indgå i et fællesskab ved at vise respekt for stedets værdier og personers forskellighed

 • Støtter op om skolens liv og indgår i en åben dialog, hvor uenigheder afklares på rette sted

 • Bestræber sig på, at se en sag fra to sider i en eventuel konfliktsituation – tager kontakt til rette lærer/pædagog

 • Holder sig orienteret via VIGGO, også når eleven fritages for undervisning

 • Selv opretter fravær, hvis ens barn er syg, skal have fri, er til tandlæge eller læge

 • Støtter op om, at enhver fritagelse fra skole overvejes grundigt, begrundes, samt minimeres

 • Deltager i fredagsrengøringen 3-4 gange årligt, eller betaler herfor (1.500 pr./gang), samt deltager i mindst én ud af 3 klargørings- eller arbejdslørdage

 

I forbindelse med kommunikation med ansatte og forældre:

 • Skal offentlighedsloven, lov om ophavsret og persondataloven overholdes

 • Benyttes et pænt og ordentligt sprog

 • VIGGO er Bakkelandets primære kommunikationsvej, hvor fredagsbreve, lektier og beskeder lægges ud, ligesom sygemeldinger/fritagelse fra undervisningen meddeles

 • Ansatte på friskolen åbner VIGGO på alle hverdage, og svarer på beskeder senest 2 arbejdsdage efter henvendelsen. Der kan ikke forventes svar i weekender og på feriedage

 • Informationer om den følgende dag, bl.a. lektier, skal være lagt på VIGGO senest kl. 16.00 dagen før

 • Dokumenter til forældre deles på VIGGO

 • Det er klasselæreres ansvar at informere forældregruppen om den generelle brug af VIGGO