Evaluering

Evaluering af elevernes udbytte og niveau af undervisningen samt opfølgningsplan marts 2017

 

Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte og niveau. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte del- og slutmål.
 

Eleverne i dansk, engelsk og matematik når hos langt de fleste de delmål der er for de forskellige klassetrin.

Der er elever som har udfordringer i fagene. På skolen observerer vi om der er børn som har brug for støtte og hjælp. Undervisningen i fagene er differenceret og vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau.


I alle fag og klasser arbejder vi ud fra de opstillede mål og evaluerer løbende på elevernes udbytte.

Evaluering 2017

Evaluering 2015-16