Hverdagen i vuggestuen

Morgenmad   6.15   –   7.15  

For   de   børn   som   møder   ind   til   morgenmad   starter   dagen   med   varm   grød   i   køkkenet   sammen   børnehavebørnene.   Hvorefter   de   går   ind   på   vuggegruppen   for   at   lege .   Her   er   børnenes   perspektiv   i   fokus.   Det   er   i   legen   børnene   skal   lærer   at   afkode   de   formelle   og   uformelle   regler.   Det   er   også   i   legen   b ørnene   kan   lærer   at   tackle   forskellige   følelsesmæssige   udfordringer,   så   som   engagement,   omsorg,   frustrati on,   vrede   mm.   Vi   guide r   børnene   til,   at   omdanne   disse   følelser   til   adfærd.   Det   gør   vi ved   at   hjælpe   børnene   med   at   sætte   ord   på   disse   følelser   og   vise   dem,   hvordan   de   skal   agere   i   de   forskellige   situationer.

 

Samling   8.30  

Til   samling   starter   vi   hver   dag   med   den   samme   s ang   og   slutter   med   den   samme,   det   giver   genkendelighed .     Vi   synger   en   sang,   hvor   hvert   enkelt   barn   bliver   nævnt,   hvilket   giver   dem   en   følelse   af   at   være   en   del   af   fællesskabet,   samtidig   med   at de   er   i   fokus. Samlingen   er   et   godt   udgangspunkt   for   at   arbejde   med   børnenes   sprogtilegnelse   og   sprogforståelse;   vi   arbejder   med   skiftende   temaer,   som   understøttes   visuelt,   med   konkreter   børnene   kan   røre   ved   og   med   faget sange.   Det   kan være   tema   om   familien,   dyr,   farver   eller   årstiderne .

 

Mellemmåltid   8 .50

Vi   får   et   lille   mellemmåltid   bestående   at   hjemmebagt   brød   og   frugt.  

 

Formiddagsaktiviteter   9.00   Derefter   e r   der   forskellige   voksen initierede   aktiviteter.   Det   er   aktiviteter   som   tilgodeser   børnenes   muligheder   for   at   udfolde   deres   potentiale   og   erfarer sig   selv   og   hinanden.   Vi   er   meget   ude   i   alt   slags   vejr;   det   kan   være   planlagte   ture   til   den   nærlæggende   skov,   hvor   vi   oplever   de   forskellige   årstider,   undersøger   smådyr   eller   samler   materialer,   som   vi   bruger   hjemme.   Hjemme   maler,   klippe   –   klistre   og   modellere   vi.   Her   kan   børnene   selv   ud trykke   sig   og   være   skabende.   De   kan   både   inspirere   og   lade   sig   inspirere   af   hinanden.   Vi   går   også   i   gymnastiksalen   for   at   udforske   måder   at   udfolde   os   kropsligt .  

 

Frokost   11.00

Vi   spiser   et   sund   og   varieret   måltid.   At   spise   skal   være   en   god   sanseoplevelse.   Vi   starter   med   at   synge   en   lille   sang   og   tænde   et   levende   lys   for   at   skabe   ro.   Maden   sanses   med   øjnene,   næsen,   munden   og   hænderne.   Ved   måltidet   øver   vi   finmotorik,   hvad   enten   vi   spiser   med   fingrene   eller   bestik.

 

Middagsstund   12.00  

Tid   til   en   middagssøvn,   for   de   børn   som   kun   sover   én   gang.   Her   øver   vi   selvhjulpenhed   på   badeværelset   og   i   garderoben. De   mindre   børn   som   sover   formiddag   og   eftermiddag   er   vågen   i   middagsstunden,   hvo r   læringsmiljøet   for   de   mindste,   ikke   alene   er   præget   af   omsorg   og   tryghed   men   også   nysgerrighed   og  gå på  mod.

 

Mellemmåltid   14.15   Når   alle   igen   er   friske   og   veloplagte   er   det   tid   til   endnu   en   bid   brød .

 

Eftermiddagsaktiviteter.   14.30     -   16.30 Vi   går   på   legepladsen   sammen   med   børnehavebørnene   hvis   vejret   er   til   det.   I   vinterhalvåret   leger   vi   inden for,   vi   afprøver   forskellige   udtryksformer   som   giver   glæde   og   lyst   til   kreativ   udfoldelse.   Vi   synger,   danser   og   leger,   vi   improvisere,   vi   sanser   og   bruger   vores   fantasi   på   stuen   resten   af   dagen.   Det   er   ofte   sidst   på   dagen   børnene   nyder   at   sidde   i   ro   sammen   med   en   voksen   og   fordybe   sig   i   en   bog.