Leder & Bestyrelsen

Heidi_Jørgensen.jpg

Heidi Jørgensen

Konstitueret skoleleder

Tlf: 75753888 

mail: heidij@bakkelandets-friskole.dk

helle W.jpg

Helle Winterberg

Formand

Tlf. 28 92 86 32

Kort om mig... Jeg har uddannet pædagog og arbejder til daglig i en lille privat vuggestue i Voerladegård. Jeg bor i Brædstrup, og nyder livet sammen med mine 2 fantastiske børn.

Forældre til... Alberte og Tobias som går på skolen.

Jeg har valgt Bakkelandet for mine børn fordi... Jeg er selv friskolebarn, og har fra starten ikke været i tvivl om, også at tilbyde mine børn samme mulighed. Der opleves et stærkere fællesskab, og en anderledes kultur når man har et lille og intimt sted, hvor grundlæggende værdier vægtes højt i dagligdagen, og i mødet med hvert enkelt barn. Netop dette, tror jeg på, er med til at give mine børn nogen vigtige og elementære ting med i rygsækken – i livet fremover.

En ekstra gevinst for Bakkelandet er, at der desuden tilbydes både vuggestue og børnehave.  Det har fra starten givet mine børn de bedste muligheder for en genkendelig hverdag, i trygge og velkendte rammer.

Skiftet fra vuggestue og til børnehave og igen fra børnehave til skole – har fungeret utrolig nemt, og det har gjort overgangende nænsomme – i en tid hvor der jo ellers åbner sig en lidt større verden, end den man tidligere har været vant til.

Derfor betyder det utrolig meget for mig, at Bakkelandet er ét sted. Bl.a. forstået på den måde, at man som barn føler sig ”hjemme” i alle afdelinger, uanset hvor på Bakkelandet man tilbringer det meste af sin hverdag. At man er vant til at færdes på Bakkelandsområdet, hvad enten man som vuggestuebarn er i gymnastiksalen og lege, eller at man som børnehavebarn deltager i Morten Bisp traditionerne på skolen.

Derudover at der helt grundlæggende i alle Bakkelandets afdelinger, arbejdes ud fra samme værdier og grundtanker, både om at give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd og mulighederne i fællesskabet – og samtidig kontinuerlig heden og genkendeligheden i dagligdagens rutiner og kulturer etc.

Det er netop den ”røde tråd” jeg ser som værende et af de bærende elementer på Bakkelandet.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen... Jeg er stadig ny i denne bestyrelse, til trods for at jeg de seneste 4 år har siddet i bestyrelsen for vuggestuen. Men efter vores fælles indstilling til sammenlægning af de to bestyrelser, så ønsker jeg også fremadrettet at forblive aktiv, når der efter nytår 2015 kun er en samlet bestyrelse.

Jeg vil rigtig gerne bidrage til at Bakkelandet fortsat er et dejligt sted at være, både for børn, forældre og ansatte. De grundlæggende årsager til at jeg har valgt Bakkelandet til mine børn, ønsker jeg fortsat at styrke og være med til, i bestyrelsen at danne rammen for, at det er muligt.

Jeg vil også høj grad bidrage med min pædagogiske faglighed, og lægger stor vægt på at de grundlæggende værdier på stedet, er med til at skabe nogle glade, selvsikre og kompetente børn og unge mennesker - når de senere forlader Bakkelandet og skal videre ud i livet. 

Dét er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen... Jeg vil året ud, som bestyrelsesmedlem, fortsat være med til at drive Bakkelandets vuggestue, inden den som forventet efter årsskiftet 2015/2016 drives af den nye samlede bestyrelse.

Vi er stadig så nye i den nye bestyrelse, at vi endnu ikke helt har på plads hvilke ansvarsområder vi har, hver især. Dog har jeg forskellige ønsker omkring, hvilke ting jeg finder vigtigt at vi tager hånd om i bestyrelsen, gerne med mig i spidsen i udførelsen af det praktiske arbejde der følger med.

Jeg synes at det er yderst vigtigt at være med til at fremtidssikre Bakkelandet. Det kan der være mange forskellige faktorer der har indflydelse på, og en af dem er bl.a. at ”salgs materialet” skal være så optimalt som muligt. Det arbejder jeg med i øjeblikket, og giver mit bidrag til det skriftlige materiale etc. Derved sikrer vi, at nye forældre der viser interesse for Bakkelandet – kan få et nutidigt og omfattende billede af vores lille sted.

Derudover vil jeg fortsat gerne være med til sikre og om muligt forbedre den tidligere nævnte ”røde tråd” på Bakkelandet, ved sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer, at have stort fokus på hvordan det går i de forskellige afdelinger og hvorvidt der er noget vi kan gøre endnu bedre end vi gør i dag.

Desuden er jeg tovholder på at få ført forskellige projekter ud i livet. Lige pt. har Bakkelandets Fonds udvalg været heldige at få økonomisk opbakning til projekt ”kom tættere på naturen”, som jeg sammen med Tine (pædagogen i Valnødden) vil arbejde på de næste par måneder.

Det bruger jeg gerne min tid på - og det gør jeg aldrig når jeg har fri... Jeg elsker grillaftner, sushi og ”madpakketure” - uanset hvornår og hvorhen. Rigtig gerne i selskab med familie og gode venner. Desuden tænker jeg tit på motion, men når det aldrig…

Solvejg Thorup 2019.jpg

Solvejg Thorup

Bestyrelsesmedlem

Kort om mig: Jeg er 46 år og arbejder til dagligt med salg til vvs-branchen i Aarhus. Derudover bor jeg tæt ved Ring på en nedlagt landejendom sammen med min mand og vores børn.
Forælder til: Rasmus i 8 kl. – Rasmus har gået på skolen i 4 ½ år og inden da gået på Brædstrup skole. Derudover har min mand og jeg en voksen datter og søn. Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi: Jeg synes skolen er helt unik og kan noget ganske særligt – et tryk sted med masser af trivsel og god læring. Vi som familie sætter stor
pris på fællesskabet og kulturen. Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen: Jeg har siddet 3 år i bestyrelsen og tidligere været med i sommerskolen, arbejdsweekender, ny ansættelser mm. Det har alt sammen primært været en fornøjelse og en god måde at bidrage til fællesskabet og tage del i vores barns skolegang.

Det er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen: Jeg er meget engageret i forhold til kulturen, trivslen og læringen på vores skole og har ud over det alm. bestyrelses arbejde også valgt at siddet i en del udvalg. Pt. er jeg en del af udvalget omkring 8-9 kl., PR. udvalget samt tovholder på sommerskolen. Jeg deltager gerne i alt fra kræmmermarked til sommerskole. Jeg synes, det er vigtigt, at få
repræsenteret Bakkelandet og fortalt, hvor unik og ganske særlig vores skole er.

Det bruger jeg gerne min fritid på - og det gør jeg aldrig når jeg har fri: Jeg bruger gerne min fritid på hjemlig hygge sammen med familie og venner. Vi elsker campinglivet og trækker gerne campingvognen rundt i Danmark og til udlandet. På en nedlagt landejendom er der altid projekter i gang, så jeg keder mig aldrig…

Line Duelund Sørensen

Bestyrelsesmedlem

I kraft af, at jeg har været suppleant, har jeg fået lov at træde ind i bestyrelsen og være en del af den, indtil generalforsamlingen i Marts.
Jeg er mor til Marie i Vuggestuen, og Laura som går i 0. klasse.
Jeg arbejder til daglig som pædagog og bor i Davding sammen med Mads og vores piger.
Jeg ser frem til at blive en del af en aktiv bestyrelse, med fællesskabet, Bakkelandet og vores børn for øje.

Profil-billede-på-vej.png

Martin Refgaard Christensen

Næstformand

Kort om mig: Jeg hedder Martin Refsgaard Christensen og bor i Brædstrup, sammen med min kone Annette og vores tre børn William, Amalie og Mads. Jeg arbejder til daglig med design og konstruktion af el-tavler til køleanlæg.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi …Vi valgte at vores børn skulle gå på Bakkelandet da vi flyttede til Brædstrup for 9 år siden. William går nu i 6.klasse, Amalie i 4.klasse og Mads i 1. klasse.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen …At der er en hverdag på Bakkelandet, hvor børn trives. At vide der også i fremtiden er fokus på at børnene udvikler sig både personligt og fagligt. At børnene er en del af en kultur hvor de udvikler sig til at blive dannede mennesker med støtte og hjælp fra en kompetent personalegruppe. At de fysiske rammer på Bakkelandet er i orden så det sikres at børn og personale har ordentlige arbejdsforhold. 

Det er jeg ansvarlig for og arbejder med i bestyrelsen…Jeg i alle årene været aktiv i de udvalg hvor jeg har været tilknyttet. Primært med vedligehold og el installationer samt belægning i skolegården. Jeg har derudover løst mindre opgaver efter behov. Jeg har også de sidste par år været frivillig i sommerskolen.

Jeg er uddannet elektriker og er autoriseret elinstallatør. Jeg har mange års erfaring i renovering af ældre bygninger og indblik i andre håndværksmæssige faggrupper, hvilket jeg ville kunne drage nytte af når der arbejdes med de fysiske rammer på Bakkelandet

IMG_0648.jpg

Hanne Glerup

Bestyrelsesmedlem

Kort om mig … Jeg er uddannet ingeniør og arbejder i min mands entreprenørfirma. Jeg bor i Grædstrup sammen med min mand Mikael og vores fire børn. 

Forælder til … Clara som går her på Bakkelandets Friskole. Derudover til Liva og to voksne drenge, Emil og Mathias.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi … vi føler friskolen kan tilbyde et særligt sammenhold og fællesskab på tværs af klasser og årgange, da størrelsen gør at man har mulighed for at være sammen  - alle sammen. Af erfaring ved vi også at man at kun møder top engagerede lærere på en friskole, som naturligvis smitter af på læringmiljøet og dermed giver vores barn den bedst mulige base til at udvikle sig både fagligt og socialt.
Vi kom som forældre til Bakkelandet i sep. 2016, da Clara gik i 4. Klasse. Hun flyttede fra Brædstrup Skole, da man i starten af 4. klasse valgte at slå tre klasser sammen til to og dermed få klassestørrelser på 28-29 børn. Vi var derfor ikke i tvivl om at Clara skulle flytte, da vi ikke mente det var muligt for lærerne at opretholde et ordentligt læringmiljø under de betingelser. Og vi er alle meget glade for skiftet. Claras ene storebror har tidligere gået på Tønning Træden Friskole, så friskoletanken var os bekendt.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen … Jeg meldte mig til at deltage i bestyrelsesarbejdet særligt pga. det spændende arbejde, som lå foran os ifm. med at stable de nye 8. og 9. klasser på benene. Jeg ser det som en kæmpe mulighed for skolen og alle vores børn, at vi nu kan tilbyde hele skoleforløbet på Bakkelandet og jeg synes helt klart det vil være spændende at få lov til at have indflydelse på hvordan det bliver bygget op og hvordan vi får skabt et godt tilbud til vores børn. Til skoleåret 2018/19 startede vi så vores 8. klasse op og 9. klasse følger i 2019/20. Det bliver utroligt spændende at følge processen.

Det er jeg ansvarlig for og arbejder med i bestyrelsen… Jeg har som tidligere skrevet været med til arbejdet omkring opstart af vores nye udskoling. Derudover har jeg i indeværende år også bl.a. været med til at ansatte vores nye skoleleder.

Det bruger jeg min fritid på … Jeg kan godt lide at holde mig aktiv, så bruger nogle timer om ugen i trænings center. Derudover er jeg holdleder i håndboldklubben og med to aktive håndboldpiger i familien, ja så går der også meget tid i diverse sportshaller rundt omkring J.  Venner og familie fylder meget i vores liv, så når der opstår en lejlighed er vi ofte sammen med dem.

50_edited.jpg

Marlene Mørel Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Kort om mig: Jeg er 37 år og uddannet i butik. Jeg arbejder nu på kontor og salg ved Danske stenhuggerier i Århus. Jeg bor i Brædstrup med min mand Thomas og vores 2 piger der går på Bakkelandets friskole.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi: Jeg syntes at det er et unikt sted for børn at starte deres tid. Vi startede den ældste på folkeskolen, men fandt ret hurtigt ud af at det ikke var vores værdier der fandtes der. Bakkelandet er et trygt sted med dygtige voksne omkring dem. Der er god trivsel, tryghed og læring hele vejen rundt. Hvert enkelt barn bliver set og anerkendt.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelse: Jeg vil meget gerne være aktiv i mine pigers hverdag og hjælpe hvor vi kan. Jeg brænder for at tingene skal lykkes og det kræver sammenhold og frivillig hjælp når man er i den frie verden. Det er meget spændende at arbejde med opbygningen af den nye 8-9 klasse. Vi har altid deltaget aktivt i arrangementer, ombygninger, arbejds lørdage og anden aktiviteter der har været på friskolen og i børnehaven. 

Det er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen: Jeg er nylig kommet ind i bestyrelsen men jeg vil blandt andet være en del af ansættelsesudvalg, planlægningen af arbejds lørdage og kontaktperson til arrangementsudvalget som jeg er en del af. 

Det bruger jeg gerne min fritid på: Familie, venner og rejser.

fris%C3%B8r%20gry%2031.8_edited.jpg

Gry Overvad Petersen

Bestyrelsesmedlem

Kort om mig: Jeg er uddannet frisør og indehaver af Salon: Hair By gry’P, som ligger i Brædstrup. Jeg er gift med Johan, som er far til vores 3 fantastiske børn. Sammen bor vi alle i Tyrsting.

Jeg er forældre til: Gustav og Freja som er skolebørn

Jeg valgte Bakkelandets for min børn fordi: På friskolen er der fokus på socialt samvær, musik. Leg kreativitet og fællesskab. Bakkelandet er en lille skole, hvor både børnene, lærerne og lederne alle kender hinanden og hvor børnene føler, at skolen også er deres.Friskolen er også en skole hvor der er plads til alle.

Derfor er jeg aktiv i Bestyrelsen: Det er vigtig at vi som forældre bakker op og engagerer os i udviklingen af skolen.Jeg er medlem i bestyrelsen fordi jeg finder opgaverne af friskolen meget interessante. Jeg kan bidrage med virkeligheden set ud fra mit perspektiv.  

Jeg er ansvarlig for og arbejder med i bestyrelsen: Jeg er medlem af bestyrelsen. 

Det bruger jeg min fritid på: Jeg har en stor passion for camping, som jeg dyrker på høj plan med hele familien. Desuden lader jeg mine batterier op ved løb og ved at opleve naturen. Venner, familie og rejser fylder meget i vores liv.

Mød en fra Bakkelandet

Mød en elev

Vil du høre om hvordan det er at være elev på Bakkelandets friskole?

Mød en forældre

Stil spørgsmål til en af Bakkelandets forældre

Mød en lærer

Du er velkommen til at skrive til en lærer på Bakkelandets friskole

BAKKELANDETS 

PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi er vilde med at vise jer, hvad vi laver. Facebook er vores officielle kanal, som ansatte opdaterer. Er der noget, du gerne vil se mere til?

Giv os gerne et hint så sender vi nogen derhen...

FØLG OS:

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

GENVEJE

BAKKELANDETS FRISKOLE & BØRNEHUS - NIMDRUPVEJ 2 8740

 BRÆDSTRUP TLF: 75753888 MAIL: kontor@bakkelandets-friskole.dk

  • Facebook - Hvid Circle
  • Instagram - Hvid Circle
  • YouTube - Hvid Circle