Åbningstider og ferie

Åbningstider

Mandag-torsdag      Kl. 06.15 - 16.45

Fredag                      Kl. 06.15 - 15.45

Ferie og lukkedage

Horsens Kommunes retningslinjer i forbindelse med lukkedage.

I Horsens Kommune er lukkedage defineret som de dage, hvor under 25% af de børn der kan benytte dagtilbuddet, benytter dagtilbuddet. I sommerferieperioden kan der maksimalt indføres lukkedage i 3 uger.

I Bakkelandets Børnehave og Vuggestue defineres lukkedagene på samme vis som Horsens Kommune i sommerferieugerne, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag samt dagene imellem jul og nytår.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue anses i denne forbindelse som en samlet institution, hvorved det samlede børnetal for både vuggestue og børnehave ligger som grundlag for beregningen af procentsatsen.

Ferie/lukkedage 2021

  • 14. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

  • 5. juni (grundlovsdag)

  • uge 29+30  (sommerferie)

  • 24. - 31. december (Juleferie)


Lukket ugerne 29 +30.